Consultanta

    Oferim consultanta persoanelor fizice si juridice in vederea dezvoltarii propriilor afaceri. 
In acest sens efectuam:
- analiza si diagnoza 
- evaluare resurse umane, financiare, materiale
- intocmire studiu de fezabilitate
- scriere cereri finantare
- scriere de proiecte
- dezvoltare planuri strategice